Column Meester Tafelspringer in De Morgen van 4 juni 2016

Meester Tafelspringer

Donderdag was weer zo’n dag dat het wereldnieuws met schokgolven op ons af kwam. Op het erf van Marc Coucke, Pairi Daiza in de volksmond, werd een pandajong geboren en daarvoor onderbrak Radio 1 de uitzending. In Gent en Brussel beefde de aarde toen de vzw Bruges Stropkes, bij de hand genomen door meester Walter Van Steenbrugge, klacht indiende bij de Europese Raad voor Mededinging wegens ‘ontoelaatbare overheidssteun aan bouwondernemer Ghelamco’. Zondag wijdt Panorama daar zowaar kostbare zendtijd aan.

Ghelamco is het bedrijf van Paul Gheysens dat de helft van Warschau heeft volgebouwd en de Ghelamco Arena in Gent heeft opgetrokken. Gheysens wil ook het Eurostadion bouwen in de rand van Brussel, waar de haring van Club- voorzitter Bart Verhaeghe maar niet wil braden. Verhaeghe wil daar vijf kilometer verder zijn Uplace, maar stuit op allerlei tegenkanting en dat zit hem hoog – niet geheel onterecht.

De klacht is als bij toeval ontsproten aan het brein van de Bruges Stropkes, een zelfhulpgroep voor West-Vlaamse migranten en Gentse baby’s die blauw en zwart zijn uitgeslagen omdat ze te lang in het geboortekanaal hebben vastgezeten. Ondanks de titel zijn die woedend. Hun toorn richt zich nu tegen het nog te bouwen stadion op Parking C aan de Heizel, dat er over een jaartje of drie zou moeten staan. In één moeite pakken ze ook de Ghelamco Arena aan, die AA Gent een commerciële boost heeft gegeven en naar de eerste titel in 115 jaar leidde.

De indieners van de klacht verdoen hun tijd en hun geld, want ze kennen blijkbaar de gewijzigde houding van de Europese Unie ter zake niet. Er was een periode dat de EU op erg gespannen voet leefde met het voetbal en dat heeft onder meer geleid tot het Bosman- arrest. De EU kreeg eind vorige eeuw een heel dossier over illegale overheidssteun aan het Belgisch voetbal, onder meer van de Franse spelersvakbond, en heeft dat naast zich neergelegd. Het ging over verlaagde sociale zekerheid, haast geen belastingen en een groepsverzekering die al bij 35 jaar kon worden opgenomen.

Samengevat: een onwaarschijnlijke bevoordeling van één beroepsgroep binnen eenzelfde economische regio en een fenomenaal voordeel voor één lidstaat tegenover andere lidstaten. Dat voordeel is ook vandaag nog aan de orde. Als die actie van Van Steenbrugge & de Stropkes ooit iets zal opleveren, dan misschien het openen van die doos van Pandora waarmee het Belgisch voetbal nog verder van huis zou zijn.

Maar wat denkt u? Als de EU in tijden van oorlog geen zin had om België voor flagrante staatssteun aan zijn nationaal voetbal te veroordelen, terwijl ze in 2001 wel meer dan 285 miljoen euro socialezekerheidsvoordelen van de Maribel-regeling van de staalsector terugvorderde, maakt een klacht over één stad die een beetje meer helpt dan een andere een kans? Neen, in de verste verte niet. Bovendien heeft de EU vanaf december 2009 via het Verdrag van Lissabon een soort niet- aanvalspact onderschreven met de sport. Zelfs de Financial Fair Play-regeling die de facto neerkomt op het afsluiten van de markt voor de grote spelers en die bijgevolg een inbreuk is op het vrij verkeer, wil de Europese Unie niet onderzoeken. De klacht van 2013 werd vorig jaar heen en weer gepingpongd tussen het Belgisch gerecht en het Europees Hof, waarna ze verticaal werd geklasseerd.

Ghelamco, KAA Gent en de stad Gent denken hard na over een tegenklacht. Kan het nog gekker zeg? Klacht bij wie dan? Bij de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal misschien, want in 1975 heeft Club Brugge van de lokale overheid een geheel nieuw stadion cadeau gekregen. Of bij de Europese Unie voor de verbouwing voor Euro 2000 van het Jan Breydelstadion, op kosten van de overheid.

Neen, over die klacht heeft de sympathieke meester Walter niet goed nagedacht en dat overkomt hem wel eens meer in zaken die het vredegerecht overstijgen, zoals in Operatie Kelk. Voor het volledige judiciële trackrecord van Meester Tafelspringer verwijzen we u graag naar de column van Kaaiman in De Tijd: Brussel en RSC Anderlecht enerzijds en Gent en KAA Gent anderzijds kunnen op beide oren slapen.