Column Cycling Vlaanderen in De Morgen van 23 april 2022

Cycling Vlaanderen

Vanuit het kabinet van de Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts, kwam gisteren een mededeling dat de inspectie financiën van de Vlaamse overheid de geldstromen in het wielrennen en meer in het bijzonder rond de door Vlaanderen gesubsidieerde bond Cycling Vlaanderen gaat onderzoeken.

Waar gaat dit over? Een maand of zo terug heeft de zittende CEO van Cycling Vlaanderen zijn ontslag ingediend. Vertegenwoordigers van de nationale koepel Belgian Cycling (vroeger Koninklijke Belgische Wielrijdersbond) hadden in de raad van bestuur de begroting van Cycling Vlaanderen afgekeurd. Ondertussen hadden dezelfde bestuurders een audit afgeblokt toen die dieper wilde ingaan op de financiële transfers tussen Vlaanderen en de nationale bond.

CEO Frank Glorieux was na vijf en een half jaar al die bemoeienissen vanuit de nationale koepel beu. Het personeel én drie externe bestuurders schaarden zich achter hem. Het personeel werd al snel het zwijgen opgelegd en werd bedreigd met ontslag. Glorieux is in zijn opzegperiode en mag vertrekken als hij een geheimhoudingsclausule ondertekent en niks lost over het reilen en zeilen binnen Cycling Vlaanderen, Belgian Cycling en aanverwante vzw’s.

Dat reilen en zeilen binnen de wielerbonden is eigenlijk vrij simpel en ik kan het weten, want ik was ook CEO (toen heette dat nog algemeen directeur) van wat dan nog Wielerbond Vlaanderen was. Ik ben ontslagen in 2014. De aanleiding was een column in De Standaard over snowboarders, echt waar. Mijn hoofd lag al op het kapblok kort na mijn aanstelling in 2011 omdat ik had aangedurfd de topsportwerking (betaald met Vlaams geld) op te eisen als bevoegdheid voor de Vlaamse bond. (Men kan daar voor of tegen zijn, de staatshervorming is nu eenmaal wat ze is.)

Mijn situatie zou er niet op beteren toen ik erachter kwam dat onze Vlaamse bond voor zijn ledenrenners 250.000 euro te veel betaalde aan verzekeringen en dat bedrag precies overeenkwam met wat de verzekeraar betaalde aan sponsoring aan de nationale koepel. Ik schreef een nieuwe tender uit en dezelfde verzekeraar en zijn makelaar haalden de tender met een bod van 300.000 euro lager. De sponsoring bleef dezelfde. Of het percentage veranderde dat werd afgeroomd van die sponsoring via de cvba van één topfiguur van de nationale koepel is mij nooit duidelijk geworden.

Waar gaat dit nu echt over? Dit gaat over de rol van nationale koepels en hun Vlaamse en Franstalige vleugels en wie wat doet. De volledige Belgische sport heeft zich geconfirmeerd aan de staatshervorming en stuurt de sport aan vanuit de regionale vleugels. Samen bemannen die de nationale bond, die voor de grote kampioenschappen als een soort uitzendbureau fungeert.

Logisch, gezien de overweldigende Vlaamse dominantie in de topsport en al helemaal in het wielrennen. De voetbalbond en het boven alle wetten verheven voetbal is daarop de enige uitzondering. De nationale wielerbond wil graag een minivoetbalbondje zijn. Het is meer dan symbolisch dat de KBWB op de terreinen van de KBVB in Tubeke een nieuw opzichtig bondsgebouw heeft gebouwd.

Dat uitgerekend de Vlaamse inspectie financiën onderzoek zal voeren naar wat met het subsidiegeld voor Cycling Vlaanderen is gebeurd, spreekt boekdelen. Het komt geen moment te vroeg. Al jaren weten Sport Vlaanderen (toen Bloso) en het ministerie van Sport wat er gaande is. Al jaren weten ze hoe Vlaams belastinggeld wordt doorgesluisd naar de nationale koepel om daar een zogezegde topsportwerking op poten te zetten.

Sport Vlaanderen had al veel langer aan de alarmbel kunnen trekken en meer controle eisen op de 1,3 miljoen euro van het Vlaamse geld dat door de nationale koepel wordt uitgegeven. Bij het personeel van de nationale ploegen zijn meer dan tien creditcards in omloop die zomaar geld afhalen van de Vlaamse rekeningen. De technische sportwerking binnen de nationale koepel, waar hardwerkende en capabele mensen zitten, is evenwel ondergeschikt aan de eerste opdracht van de KBWB: enkele topfiguren verrijken en optreden als veredeld reisbureau voor zijn bestuurders en zijn sponsors.

Het is te hopen dat de Vlaamse inspecteurs diep gaan. Als ik een tip mag geven: bevraag ook de sponsors hoe en waar ze dat sponsorgeld storten. Bekijk de rekeningen van de vzw Be Cycling. Bekijk de vzw’s die nog steeds in sommige provincies worden gebruikt en misbruikt. Verplicht een Chinese muur tussen de Vlaamse en nationale wielerstructuren. Zet Cycling Vlaanderen onder curatele en zorg ervoor dat Glorieux kan terugkeren, want hij en zijn team hebben de laatste jaren prima werk geleverd.